Kotohogu / 和食器 kotohogu淡藤小鉢

¥ 3,850

Related Items
  • Kotohogu / 和食器 kotohogu 花紅小皿
    ¥ 2,750
  • Kotohogu / 和食器 kotohogu乙女19cm皿
    ¥ 4,400
  • 【九谷焼】 蓋付 お吸い物器 白粒鉄仙
    ¥ 2,750

ショップの評価